ABB E-mobility privacy- en cookie-kennisgeving Wallboxproducten en -diensten

Dit ABB privacy- en cookie-kennisgeving (“kennisgeving“) is van toepassing op ABB E-mobility B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd aan de Heertjeslaan 6, 2629JG Delft in Nederland (“ABB E-mobility“, “wij“, “ons“) en legt uit hoe ABB E-mobility uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat of anderszins verwerkt in overeenstemming met uw privacybeleid.) en legt uit hoe ABB E-mobility uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat of anderszins verwerkt in verband met de aankoop door u of uw bedrijf van een ABB E-mobility Terra AC wallbox (“wallbox“) en bijbehorende wallbox-installatiediensten via de SMART Marketplace beschikbaar op https://smart.com/ (“marketplace“) en uw daaropvolgende interacties met ABB E-mobility, zoals in de context van de installatie en het gebruik van de wallbox en gerelateerde klantenondersteuning, inclusief via onze  online klantenomgeving  die beschikbaar wordt gesteld wanneer u een wallbox en/of bijbehorende wallbox-installatiediensten koopt (“klantenomgeving“). Deze kennisgeving informeert u ook over uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Houd er rekening mee dat de Marketplace wordt beheerd door de lokale rechtspersoon Smart die op de Marketplace wordt vermeld (“SMART“), en dat SMART als enige verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens via de Marketplace. Voor de informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door SMART, en uw gerelateerde rechten, verwijzen we u naar de privacyverklaring van SMART die SMART u ter beschikking stelt via de Marketplace. Deze kennisgeving regelt alleen de verwerking van de persoonsgegevens die ABB E-mobility van SMART ontvangt wanneer u of uw bedrijf een wallbox en/of bijbehorende wallbox-installatiediensten aanschaft via de Marketplace, en uw gerelateerde interacties met ABB E-mobility, inclusief in de context van de daaropvolgende installatie, bediening en ondersteuning van de wallbox.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? Hoe kan ik contact opnemen met ABB E-mobility of haar functionaris voor gegevensbescherming?

ABB E-mobility B.V. is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact opnemen met de klantenservice van ABB E-mobility via de volgende contactgegevens:

ABB E-mobility B.V.

Postfach 201101

48092 Münster

Duitsland

E-mail:hello.smart@abb.com.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op: privacy@abb.com.

2. Hoe en welke persoonsgegevens worden er over mij verzameld?

Indien u een wallbox en/of bijbehorende wallbox-installatiediensten aanschaft via de Marketplace, ontvangen wij van SMART bepaalde persoonsgegevens over u in verband met de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de betreffende koopovereenkomst met u of, indien van toepassing, uw bedrijf als onze klant.

Behalve de persoonsgegevens die we van SMART ontvangen, verzamelen en gebruiken we alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een latere installatie of bediening van de wallbox of een gerelateerde klantenondersteuning. Er kunnen zich echter scenario’s voordoen, zoals hieronder in deze kennisgeving nader wordt toegelicht, waarin we ook persoonsgegevens ontvangen van uw werkgever of bedrijf en/of van onze zakelijke partners en dienstverleners, van andere bedrijven binnen de groep of uit openbare bronnen.

2.1 Kopen via de Marketplace

Wanneer u een wallbox en/of bijbehorende wallbox-installatiediensten aanschaft via de Marketplace, zullen we de volgende categorieën persoonsgegevens van SMART ontvangen, zoals noodzakelijk om de verkoopovereenkomst met u of, indien van toepassing, uw bedrijf als onze klant tot stand te brengen en uit te voeren:

 • contactgegevens, zoals voornaam, achternaam, aanhef, adres, stad, regio, land, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, zakelijk telefoonnummer, klant-ID en taal;
 • aanvullende bedrijfsinformatie, als de aankoop wordt gedaan door een zakelijke klant, zoals ID van de eenheid, naam van de eenheid, beschrijving van de eenheid, btw-registratienummer, ID van de verkooporganisatie en code van de belastinggroep;
 • bestelinformatie, zoals Marketplace, code, verkoperscode, besteldatum, inkoopordernummer, orderinvoernummer, naam van het product/de dienst, ID en hoeveelheid, prijsinformatie (bijv. prijs, belastingbedrag, leveringskosten, kortingen), verzendadres (bijv. voornaam, achternaam, aanhef, adres, stad, regio, land, postcode, telefoonnummer, zakelijk telefoonnummer, e-mailadres), vouchercode, klant-ID van de verkoper, leveringswijze, bestel- en leveringsstatus en eventuele optionele opmerkingen van uw kant;
 • betalings- en factureringsgegevens, zoals betalingsmethode, valuta, betalingsbedrag, betalingsreferentie, afwikkelingsreferentie en factureringsadres (bijv. voornaam, achternaam, aanhef, adres, stad, regio, land, postcode, telefoonnummer, zakelijk telefoonnummer, e-mailadres); en
 • alle andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons verstrekt voor het ontvangen van de wallbox en/of bijbehorende wallbox-installatiediensten.

2.2 Gebruik van de klantomgeving

Als u een wallbox koopt via de Marketplace, krijgt u toegang tot onze klantomgeving waar u de verzendstatus van uw bestelling en relevante documentatie (zoals factuur- en bestelgegevens) voor uw gekochte wallbox kunt bekijken. U kunt toegang krijgen tot de klantenomgeving zonder verdere persoonsgegevens over u vrij te geven.

Als u onze wallbox-installatiediensten afneemt, wordt u gevraagd aanvullende informatie te verstrekken via onze klantomgeving om ABB E-mobility en haar installatiepartners (inclusief hun onderaannemers) in staat te stellen de wallbox-installatiediensten uit te voeren. Dit omvat de volgende soorten informatie:

 • informatie met betrekking tot de installatielocatie en -omstandigheden, zoals type huis, ongeveer tijdstip van constructie/laatste renovatie van het elektrische systeem, status als eigenaar/huurder, gewenste installatielocatie, foto van installatielocatie, bevestiging van de juiste documentatie/eigenaarstoestemming (indien nodig);
 • informatie over de montage van de standaard, zoals de afstand tot de elektrische installatie in meters (optioneel), de bodemgesteldheid (optioneel), foto’s van de installatielocatie/het gebied;
 • informatie over noodzakelijk metselwerk, zoals aantal muuropeningen in het huis (optioneel), aantal muuropeningen door buitenmuren (optioneel);
 • details van de bestaande elektrische installatie, zoals huiszekering in ampère, beschikbaarheid van overspanningsbeveiliging/bliksemafleider/potentiaalvereffening (optioneel), foto’s van elektriciteitsmeter/verdeelkast, foto’s van zekeringen en aanduiding (optioneel);
 • informatie over de netbeheerder/energieleverancier en gegevens over de registratievergunning;
 • door u aangegeven voorkeuren voor marketing en communicatie, zoals uw toestemming voor het verzenden van klanttevredenheidsonderzoeken, uw voorkeursmethode voor contact (bijv. WhatsApp-videogesprek, FaceTime-videogesprek, telefoongesprek of ander webservicegesprek) en voorkeurstijd voor belafspraak; en
 • registraties van toestemmingen en autorisaties verleend door de eigenaar, vereniging van eigenaren of andere relevante derden voor het laten uitvoeren van de wallbox-installatiediensten, voor zover van toepassing en vereist door ABB E-mobility wanneer de klant niet de eigenaar is van het eigendom waar de wallbox zal worden geïnstalleerd).

2.3 Klantenondersteuning, bugrapportage en andere interacties

Als u besluit contact op te nemen met onze klantenservice, een bug te melden of op een andere manier een verzoek of vraag te sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot onze wallbox en bijbehorende diensten, verzamelen en verwerken we de persoonsgegevens die u aan ons bekendmaakt en/of die u indient als gevolg van het type verzoek dat u ons doet (bijvoorbeeld in e-mails, tijdens telefoongesprekken, in klanttevredenheidsonderzoeken of in andere correspondentie met ons of onze serviceproviders), waaronder, indien van toepassing, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, taal, onderwerp en beschrijving.

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslagen worden mijn gegevens verwerkt?

ABB E-mobility kan uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze producten en diensten aan u leveren
  • het verwerken en afhandelen van bestellingen, het leveren van de wallboxen, het leveren van de wallbox-installatiediensten en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling of die van uw bedrijf;
  • bedienen en beheren van de wallbox;
  • het bieden van klantenservice en het beantwoorden van eventuele andere ondersteuningsvragen;
  • het leveren van de klantomgeving en het sturen van toegangscodes via sms-berichten om beveiligde toegang tot onze klantomgeving mogelijk te maken;
  • contact met u op te nemen via de communicatiemethoden van uw voorkeur, indien nodig voor overleg met het wallbox-installatieteam om een soepele en adequate installatie te garanderen;
  • boekhouding en facturering, verwerking en inning van betalingen; en
  • beheren van de klantrelatie, inclusief het bieden van klant- en productondersteuning en het verwerken, evalueren en beantwoorden van verzoeken en vragen, beheer van de contractlevenscyclus.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden op basis van de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst met u, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van de verkoopovereenkomst. Voor zover er een zakelijke relatie bestaat tussen ABB E-mobility en uw bedrijf en wij uw persoonsgegevens verwerken, beroepen wij ons op onze legitieme belangen bij het aangaan, uitvoeren en afhandelen van de zakelijke relatie met uw bedrijf.

 • Klanttevredenheidsonderzoeken versturen
  • Het versturen van klanttevredenheidsonderzoeken om meer te weten te komen over uw voorkeuren en klanttevredenheid, en gerelateerde marktanalyses.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de bovenstaande doeleinden op basis van de noodzaak van de verwerking ten behoeve van onze legitieme belangen om inzicht te krijgen in de klanttevredenheid. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we u vooraf om toestemming vragen voordat we contact met u opnemen voor deze doeleinden via telefoon, e-mail, sms of andere vormen van elektronische communicatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 • Onze producten en diensten verbeteren
  • Persoonsgegevens verwerken voor analytische doeleinden om onze producten en diensten te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden op basis van legitieme belangen om ons bedrijf te laten groeien en producten en diensten te verbeteren of te ontwikkelen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming verkrijgen voor de bovenstaande doeleinden, die u op elk moment kunt intrekken.

 • Het onderhouden, management en bevorderen van ons bedrijf
  • het uitvoeren, management, ontwikkelen en bevorderen van onze activiteiten in de breedst mogelijke zin, waaronder het leveren van producten en diensten, het uitvoeren van overeenkomsten en orderbeheer met klanten, het verwerken en uitvoeren van aankopen en het onderhouden van de klantrelatie;
  • vermindering van risico’s op wanbetaling in onze verkoopprocessen, afdwinging van juridische claims, waaronder het innen van schulden via buitengerechtelijke procedures; en
  • het verzenden van persoonsgegevens binnen de ABB-groep voor interne administratieve doeleinden, indien dit nodig is, bijvoorbeeld om gecentraliseerde diensten te verlenen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden op basis van de noodzaak van de verwerking ten behoeve van onze legitieme belangen in het onderhouden, beheren, exploiteren en bevorderen van ons bedrijf.

 • Het onderhouden, bedienen en beschermen van de veiligheid van onze producten en diensten
  • handhaven en beschermen van de beveiliging van producten, faciliteiten, diensten, systemen, netwerken, computers en informatie, inclusief de klantenomgeving, voorkomen en detecteren van beveiligingsbedreigingen, fraude of andere illegale of kwaadwillige activiteiten, en zorgen voor bedrijfscontinuïteit; en
  • IT-resources beheren, inclusief infrastructuurbeheer inclusief back-up van gegevens, ondersteuning van informatiesystemen en serviceactiviteiten voor applicatiebeheer, eindgebruikersondersteuning, testen, onderhoud, beveiliging (reactie op incidenten, risico’s, kwetsbaarheden, reactie op inbreuken), aanmaken en beheren van gebruikersaccounts, toewijzen en beheren van softwarelicenties, testen van beveiliging en prestaties en bedrijfscontinuïteit, bewaken van toegang tot systemen, downloads.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden op basis van de noodzaak van de verwerking ten behoeve van onze legitieme belangen in het onderhouden, beheren, bedienen en beschermen van onze systemen, producten en diensten.

 • Naleving van wet- en regelgeving
  • naleving van wettelijke verplichtingen en statutaire vereisten, bijvoorbeeld op basis van belasting- of rapportageverplichtingen, samenwerkingsverplichtingen met autoriteiten, wettelijke bewaartermijnen of de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van officiële of gerechtelijke maatregelen;
  • het uitvoeren van audits, beoordelingen en wettelijke controles om aan verplichtingen voor regelgevende instanties te voldoen;
  • bestuur, risico en naleving zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, waaronder ken-uw-klantverplichtingen en anti-witwasverplichtingen, naleving van douane- en wereldwijde handelsvoorschriften en screening van gesanctioneerde partijen, beveiliging, waaronder preventie en opsporing van fraude, corruptie, witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere criminele handelingen; en
  • toezicht houden op, onderzoek doen naar en zorgen voor naleving van de interne nalevingsvereisten en het beleid van ABB E-mobility.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of voor onze legitieme belangen bij het waarborgen en documenteren van de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten.

 • Onze rechten en juridische claims verdedigen
  • onze rechten vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen, en onszelf te beschermen tegen juridische claims en geschillen, bijvoorbeeld om frauduleus gedrag of andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en erop te reageren, met inbegrip van onderzoeken naar dergelijke activiteiten, misbruik van ABB E-mobility-activa, producten en diensten, om de algemene voorwaarden van ABB E-mobility te handhaven, of wanneer de openbaarmaking van persoonsgegevens vereist kan zijn in het kader van officiële of gerechtelijke maatregelen met het oog op bewijsvoering, vervolging of handhaving van civielrechtelijke vorderingen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden op basis van de noodzaak van de verwerking ten behoeve van onze legitieme belangen bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze juridische claims.

4. Moet ik mijn persoonsgegevens opgeven?

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als het echter gaat om verwerkingsactiviteiten in verband met de zakelijke relatie met u, is het mogelijk dat ABB E-mobility niet in staat is om op adequate wijze een contractuele relatie met u of uw bedrijf aan te gaan, uit te voeren of te beëindigen en in het algemeen de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren als u uw persoonsgegevens niet verstrekt. Hoewel wij u niet kunnen verplichten ons uw persoonsgegevens te verstrekken, wijzen wij u erop dat het niet verstrekken van deze gegevens gevolgen kan hebben die de zakelijke relatie negatief kunnen beïnvloeden, zoals het niet kunnen nemen van de precontractuele maatregelen waarom u actief hebt verzocht om een overeenkomst met u of uw bedrijf aan te gaan of om onze diensten of producten te leveren, of om de verkoopovereenkomst uit te voeren en de door u gevraagde zakelijke relatie voort te zetten.

5. Aan wie worden mijn persoonsgegevens bekendgemaakt?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere ABB E-mobility filialen of derden als dat nodig is voor de doeleinden die in de onderstaande tabel worden beschreven.

OntvangerLocatie ontvangerDoel
ABB E-mobility gelieerde ondernemingen en dochterondernemingenBekijk de lijst van ABB E-mobility filialen.De doeleinden beschreven in deze kennisgeving
Dienstverleners die ons ondersteunen bij het leveren van onze producten en diensten, waaronder:
–        Leveranciers van installatiediensten, inclusief hun onderaannemers
–        Logistieke dienstverleners
–        Aanbieders van transportdiensten
–        Financiële dienstverleners
–        Dienstverleners voor klantenondersteuning
Betalingsverwerkers
EER, VK en Zwitserland–        orderverwerking installatiediensten;
–        logistieke services;
transportdiensten;
–        klanttevredenheidsactiviteiten;
–        financiële diensten; 
–        Fraudeopsporing en -preventie (inclusief antifraudescreening); en
diensten voor klantenondersteuning
Uw netwerkbeheerder/ energieleverancierEER, VK of Zwitserland, afhankelijk van de locatie van uw netwerkoperator/energieleverancier.Registratie en vergunningsaanvraag voor installatie van uw wallbox
Wetshandhaving, overheidsinstanties of derden met wettelijke rechtenEER, VK of ZwitserlandIndien vereist onder de toepasselijke wetgeving, wettelijk bindende bevelen of regelgevende richtlijnen of om onze rechten en eigendommen of de rechten en eigendommen van derden te beschermen, bijvoorbeeld in het geval van gerechtelijke procedures.
Partijen in verband met bedrijfstransactiesAfhankelijk van de locatie van de zakenpartnerOm sommige of al onze activiteiten of activa, inclusief persoonsgegevens, te verkopen, over te dragen of anderszins te delen in verband met een zakelijke transactie (of potentiële zakelijke transactie), zoals een bedrijfsafsplitsing, fusie, consolidatie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of in geval van faillissement of ontbinding.

6. Worden mijn persoonsgegevens ook verwerkt in landen buiten de EER?

In principe worden uw persoonsgegevens opgeslagen en anderszins verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (“EER“). Zoals hierboven uiteengezet, kunnen er echter beperkte scenario’s zijn waarin we uw persoonsgegevens delen met een gelieerde onderneming of derde partij in het Verenigd Koninkrijk (“VK“) of Zwitserland. De wetten van het VK en Zwitserland worden geacht een passend niveau van gegevensbescherming te bieden, zoals vastgesteld op basis van het besluit waarbij het beschermingsniveau voor het VK passend wordt verklaard, dat op 26 juni 2021 door de Europese Commissie is vastgesteld overeenkomstig artikel. 45, (1) en (3) van de AVG. Als u een overzicht wilt van de ontvangers van uw persoonsgegevens en meer informatie wilt over de genomen voorzorgsmaatregelen, kunt u een verzoek indienen via www.abb.com/privacy.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

In het algemeen verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze kennisgeving worden genoemd.

Uw persoonsgegevens worden daarna verwijderd, behalve wanneer verdere opslag noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichte wettelijke verplichtingen, in het bijzonder wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van gegevens, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze juridische claims (zoals in het geval van de noodzaak om bepaalde gegevens of bewijs te bewaren om geschillen op te lossen en mogelijke claims te onderzoeken of te verdedigen).

In het algemeen worden klantgerelateerde persoonsgegevens alleen bewaard voor de duur van de contractuele relatie zoals vereist voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, tenzij verdere verwerking voor een beperkte periode daarna (meestal tussen 5-10 jaar na beëindiging van het contract) noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke bewaar- en documentatietermijnen, wettelijke vereisten of voor het bewaren van bewijs binnen de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden met uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang, bewaren wij de persoonsgegevens die voor dit doel nodig zijn totdat u ons laat weten dat u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden of uw toestemming in dit verband intrekt. Als we uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan direct marketing (bijv. in het kader van zakelijke relaties of de uitvoering van contracten), worden deze gegevens na ontvangst van uw intrekking of bezwaar veilig verwijderd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op toegang: u hebt het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over u worden verwerkt en om een kopie van deze persoonsgegevens te ontvangen;
 • recht op rectificatie: u hebt het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
 • recht op wissen (recht om vergeten te worden): u hebt het recht om het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen als een van de gronden voor wissen van toepassing is;
 • recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, als aan de wettelijke vereisten is voldaan; en
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan, de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of, indien dit technisch haalbaar is, door ABB E-mobility te laten overdragen.

U hebt ook het recht om te allen tijde, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ABB E-mobility, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie (recht op bezwaar). Indien uw persoonsgegevens door ABB E-mobility worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de intrekking ervan.

Houd er rekening mee dat de hierboven beschreven rechten niet absoluut zijn en dat aan uw verzoek niet altijd volledig kan worden voldaan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld soms de verwerking van uw persoonsgegevens niet verwijderen of beperken, omdat wij wettelijk of contractueel verplicht kunnen zijn om bepaald persoonsgegevens te bewaren.

Om uw rechten uit te oefenen (met inbegrip van het intrekken van uw toestemming), alsmede in het geval van vragen of zorgen over de manier waarop ABB E-mobility uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u te allen tijde uw verzoeken of klachten indienen via www.abb.com/privacyor. Neem contact met ons op of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die zijn vermeld onder paragraaf 1 hierboven.

Onverminderd andere rechtsmiddelen hebt u ook het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder de autoriteit die bevoegd is voor uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk.

9. Cookie-kennisgeving

Wanneer u de klantomgeving gebruikt, maken wij gebruik van cookies en soortgelijke online technologieën (waarnaar in deze cookie-kennisgeving wordt verwezen als “cookies“). Een cookie is een klein tekstbestand dat websites op de webbrowser van uw computer of mobiele apparaat plaatsen.

Hoe gebruiken we cookies

De klantomgeving gebruikt alleen “first-party cookies”. Dit zijn cookies die door ons worden ingesteld en beheerd, niet door een externe organisatie. Wanneer u inlogt in de klantenomgeving, slaan we bepaalde cookies op die nodig zijn om u te verifiëren. Zonder deze cookies kan de klantomgeving niet functioneren.

NaamDoelCookietypeDuur
OrderID_lib_auth_jwtToken nodig voor verificatie op onze systemenEerste partij8 uur

10. Updates van deze kennisgeving

Deze kennisgeving kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. In het geval van updates die de manier veranderen waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we de nodige acties ondernemen om u op voorhand te informeren over deze wijzigingen. Indien en waar dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist, zullen wij u ook om toestemming vragen voor wijzigingen die onze actuele praktijken beschrijven.

Een bijgewerkte versie van deze Kennisgeving wordt op de Marketplace en klantenomgeving geplaatst wanneer deze Kennisgeving wordt gewijzigd. De nieuwe gewijzigde of aangepaste kennisgeving is van toepassing vanaf de herzieningsdatum. Daarom raden we u aan om regelmatig de klantenomgeving te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we u persoonsgegevens verwerken en van uw gerelateerde rechten.

Controleer de “publicatiedatum” om te zien wanneer deze kennisgeving voor het laatst is bijgewerkt.

Publicatiedatum: 1 november 2023