ABB E-mobility integritets- och cookiemeddelande för kunder Väggbox, produkt och tjänster

Detta kundintegritets- och cookiemeddelande från ABB (”meddelande”) gäller ABB E-mobility BV, ett företag registrerat i Nederländerna, vars registrerade huvudkontor är Heertjeslaan 6, 2629JG Delft i Nederländerna (”ABB E-mobility”, ”vi”, ”vår”) och förklarar hur ABB E-mobility samlar in, använder, lagrar eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter i samband med ditt eller ditt företags köp av en ABB E-mobility Terra AC-väggbox (”Väggbox”) och tillhörande väggboxinstallationstjänster via SMART Marketplace, tillgängligt på https://smart.com/ (”Marketplace”) och dina efterföljande interaktioner med ABB E-mobility, till exempel i samband med installation och drift av väggbox och relaterad kundsupport, inklusive via vår kundmiljö online som tillgängliggörs när du köper en väggbox och/eller tillhörande väggboxinstallationstjänster (”Kundmiljö”). Detta meddelande informerar dig också om dina relaterade rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Observera att Marketplace drivs av den lokala juridiska Smart-enheten som nämns på Marketplace (”SMART”), och SMART är ensamt ansvarig för insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter via Marketplace. För information om SMART:s behandling av dina personuppgifter och dina relaterade rättigheter, se SMART:s integritetspolicy som SMART gör tillgänglig för dig via Marketplace. Detta meddelande reglerar endast behandlingen av de personuppgifter som ABB E-mobility tar emot från SMART när du eller ditt företag köper en väggbox och/eller tillhörande väggboxinstallationstjänster via Marketplace, och dina relaterade interaktioner med ABB E-mobility, inklusive i samband med efterföljande installation, drift och support av väggboxen.

1. Vem är ansvarig för behandlingen av mina personuppgifter? Hur kan jag kontakta ABB E-mobility eller dess dataskyddsombud?

ABB E-mobility BV är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta ABB E-mobilitys kundsupport när som helst på följande kontaktuppgifter:

ABB E-mobility B.V.

Postfach 201101

48092 Münster

Tyskland

E-post: hello.smart@abb.com.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på: privacy@abb.com.

2. Hur och vilka personuppgifter kommer att samlas in om mig?

Om du köper en väggbox och/eller tillhörande väggboxinstallationstjänster via Marketplace får vi vissa personuppgifter om dig från SMART i samband med upprättandet, fullgörandet eller uppsägningen av det relevanta försäljningsavtalet med dig eller, i förekommande fall, ditt företag i egenskap av vår kund.

Förutom de personuppgifter vi får från SMART, samlar vi in ​​och använder all personlig information som du tillhandahåller oss, till exempel i samband med eventuell efterföljande installation eller drift av väggbox eller någon relaterad kundsupport. Det kan dock finnas scenarier, som förklaras närmare i detta meddelande nedan, där vi även tar emot personuppgifter från din arbetsgivare eller ditt företag och/eller från våra affärspartners och tjänsteleverantörer, från andra koncernföretag eller från allmänt tillgängliga källor.

2.1 Köp via Marketplace

När du köper en väggbox och/eller tillhörande väggboxinstallationstjänster via Marketplace kommer vi att få följande kategorier av personuppgifter från SMART, allt efter behov för att upprätta och utföra försäljningsavtalet med dig eller, i förekommande fall, ditt företag som vår kund:

 • kontaktuppgifter, såsom förnamn, efternamn, titel, adress, stad, region, land, postnummer, e-postadress, telefonnummer, företagsnummer, kund-ID och språk;
 • kompletterande företagsinformation, om köpet görs av en företagskund, såsom enhets-ID, enhetsnamn, enhetsbeskrivning, momsregistreringsnummer, försäljningsorganisations-ID och skattegruppskod;
 • orderinformation, såsom marknadsplats, kod, leverantörskod, orderdatum, inköpsordernummer, orderingångsnummer, produkt-/tjänstnamn, ID och kvantitet, prisinformation (t.ex. pris, momsbelopp, leveranskostnader, rabatter), leveransadress ( t.ex. förnamn, efternamn, titel, adress, stad, region, land, postnummer, telefonnummer, företagstelefonnummer, e-postadress), kupongkod, säljarens kund-ID, leveransläge, beställnings- och leveransstatus och eventuella valfria anmärkningar från dig;
 • betalnings- och faktureringsinformation, såsom betalningsmetod, valuta, betalningsbelopp, betalningsreferens, avräkningsreferens och faktureringsadress (t.ex. förnamn, efternamn, titel, adress, stad, region, land, postnummer, telefonnummer, företagstelefonnummer, e-postadress); och
 • alla andra personuppgifter om dig som du lämnar till oss i syfte att ta emot en väggbox och/eller tillhörande väggboxinstallationstjänster.

2.2 Användning av kundmiljö

Om du köper en väggbox via Marketplace får du tillgång till vår kundmiljö där du kan se leveransstatus för din beställning och relevant dokumentation (t.ex. faktura och orderdetaljer) för din köpta väggbox. Du kan komma åt kundmiljön utan att avslöja några ytterligare personuppgifter om dig.

Om du köper våra väggboxinstallationstjänster kommer du att bli ombedd att tillhandahålla ytterligare information via vår kundmiljö för att möjliggöra för ABB E-mobility och dess installationspartners (inklusive någon av deras underleverantörer) att utföra väggboxinstallationstjänsterna. Detta inkluderar följande typer av information:

 • information om installationsplats och förhållanden, såsom typ av hus, ca. tidpunkt för byggnation/senaste renovering av elsystemet, status som ägare/hyresgäst, önskad installationsplats, foto av installationsplats, bekräftelse på lämplig dokumentation/ägarmedgivande (vid behov);
 • information om montering av stativ, såsom avstånd till elinstallation i meter (valfritt), markens skick (valfritt), foton av installationsplats/-område;
 • information om nödvändiga murverk, såsom antal väggöppningar inuti huset (valfritt), antal väggöppningar genom ytterväggar (valfritt);
 • detaljer om befintlig elinstallation, såsom hussäkring i ampere, tillgång till överspänningsskydd/blixtledare/potentialutjämning (valfritt), bilder på elmätarskåp/förgrenardosa, bilder på säkringar och beteckning (valfritt);
 • information om nätoperatör/elleverantör och register över tillhörande auktorisation för registrering;
 • marknadsförings- och kommunikationspreferenser som du har angett, såsom ditt samtycke till att ta emot kundnöjdhetsundersökningar, din föredragna kontaktmetod (t.ex. WhatsApp-videosamtal, FaceTime-videosamtal, telefonsamtal eller annat webbtjänstsamtal) och föredragen tid för samtal; och
 • register över samtycken och tillstånd som beviljats ​​av fastighetsägaren, ägarföreningen eller annan relevant tredje part för att få väggboxinstallationstjänsterna utförda, i tillämpliga fall och som krävs av ABB E-mobility där kunden inte är ägare av fastigheten där väggboxen kommer att installeras).

2.3 Kundsupport, felrapportering och andra interaktioner

Om du bestämmer dig för att kontakta vår kundsupport, rapportera ett fel eller på annat sätt skicka en förfrågan, till exempel i samband med vår väggbox och tillhörande tjänster, kommer vi att samla in och behandla de personuppgifter som du lämnar till oss och/eller som du lämnar in på grund av typen av din begäran till oss (t.ex. i e-postmeddelanden, i telefonsamtal, i kundnöjdhetsundersökningar eller i annan korrespondens med oss ​​eller våra tjänsteleverantörer), inklusive, i tillämpliga fall, ditt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, språk, ämne och beskrivning.

3. För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kommer mina uppgifter att behandlas?

ABB E-mobility kan använda dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan för följande ändamål:

 • Tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig
  • bearbeta och utföra beställningar, leverera väggboxarna, tillhandahålla väggboxinstallationstjänsterna och hålla dig informerad om statusen för din eller ditt företags beställning;
  • drift och hantering av väggboxen;
  • tillhandahålla kundsupporttjänster och svara på alla andra supportfrågor du kan ha;
  • tillhandahålla kundmiljön och skicka åtkomstkoder till dig via SMS för att möjliggöra säker åtkomst till vår kundmiljö;
  • kontakta dig via dina föredragna kommunikationsmetoder, vid behov för diskussion med väggboxinstallationsserviceteam för att säkerställa smidig och adekvat installation;
  • redovisning och fakturering, bearbetning och insamling av betalningar; och
  • hantera kundrelationen inklusive tillhandahållande av kund- och produktsupport samt behandla, utvärdera och svara på förfrågningar, kontraktslivscykelhantering.

Vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående ändamål på grundval av nödvändigheten av behandlingen för fullgörandet av försäljningsavtalet med dig, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan försäljningsavtalet ingås. När det gäller affärsrelationen mellan ABB E-mobility och ditt företag och vi behandlar dina personuppgifter, förlitar vi oss på våra legitima intressen i upprättandet, utförandet och hanteringen av affärsrelationen med ditt företag.

 • Skicka kundnöjdhetsundersökningar
  • Skicka kundnöjdhetsundersökningar för att lära oss mer om dina preferenser och kundnöjdhet, och relaterad marknadsanalys.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för ovanstående syften på grundval av nödvändigheten av behandlingen för våra legitima intressen av att förstå kundnöjdhet. I den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag kommer vi att be om ditt samtycke innan vi kontaktar dig för dessa ändamål via telefon, e-post, SMS eller andra former av elektronisk kommunikation. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 • Förbättra våra produkter och tjänster
  • Behandla personuppgifter i analytiska syften för att förbättra våra produkter och tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften på grundval av legitima intressen av att växa vår verksamhet och förbättra eller utveckla produkter och tjänster. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att inhämta ditt samtycke för ovanstående syften, som kan dras tillbaka när som helst.

 • Underhålla, förvalta och främja vår verksamhet
  • bedriva, leda, utveckla och främja vår verksamhet i vidaste bemärkelse, inklusive leverans av produkter och tjänster, fullgörande av avtal och orderhantering med kunder, behandling och fullgörande av inköp samt upprätthållande av kundrelationen;
  • minskning av standardrisker i våra försäljningsprocesser, verkställande av rättsliga anspråk, inklusive inkasso via utomrättsliga förfaranden; och
  • överföring av personuppgifter inom ABB-koncernen för interna administrativa ändamål som är nödvändiga, till exempel för att tillhandahålla centraliserade tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften på grundval av nödvändigheten av behandlingen för våra legitima intressen av att upprätthålla, förvalta, driva och främja vår verksamhet.

 • Underhålla, driva och skydda säkerheten för våra produkter och tjänster
  • upprätthålla och skydda säkerheten för produkter, anläggningar, tjänster, system, nätverk, datorer och information, inklusive vår kundmiljö, förhindra och upptäcka säkerhetshot och bedrägerier eller andra olagliga eller oönskade aktiviteter; och
  • hantering av IT-resurser, inklusive infrastrukturshantering, inklusive säkerhetskopiering av data, informationssystemstöd och serviceverksamhet för applikationshantering, slutanvändarsupport, provning, underhåll, säkerhet (tillbudsrespons, risk, sårbarhet, intrångsrespons), skapande och hantering av användarkonton, tilldelning och hantering av programvarulicenser, säkerhets- och prestandaprovning och affärskontinuitet, övervakning av åtkomst till system, nerladdningar.

Vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften på grundval av nödvändigheten av behandlingen för våra legitima intressen av att upprätthålla, förvalta, driva och skydda våra system, produkter och tjänster.

 • Efterlevnad av lagar och regler
  • säkerställa efterlevnad av rättsliga skyldigheter och lagstadgade krav, till exempel på grundval av skatte- eller rapporteringsskyldighet, samarbetsskyldigheter med myndigheter, lagstadgade lagringstider eller utlämnande av personuppgifter inom ramen för officiella eller rättsliga åtgärder;
  • utföra revisioner, granskningar och regulatoriska kontroller för att uppfylla skyldigheter gentemot myndigheter;
  • styrning, risk och efterlevnad som krävs av tillämpliga lagar, vilket kan inkludera kundkännedom och skyldigheter mot penningtvätt, efterlevnad av tull och global handel och screening mot lista över sanktionerade parter, säkerhet, inklusive förebyggande, upptäckt av bedrägerier, korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism och andra kriminella handlingar; och
  • övervaka, undersöka och säkerställa efterlevnad av ABB E-mobilitys interna efterlevnadskrav och policyer.

Vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften som är nödvändiga för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och/eller för våra legitima intressen av att säkerställa och dokumentera efterlevnad av lagar och regler.

 • Försvara våra rättigheter och juridiska anspråk
  • etablera, utöva och försvara våra rättigheter och skydda oss mot juridiska anspråk och tvister, som till exempel för att upptäcka, förhindra och reagera på bedrägligt beteende eller annan olaglig aktivitet, inklusive utredningar av sådan aktivitet, missbruk av ABB E-mobilitys tillgångar, produkter och tjänster, för att upprätthålla ABB E-mobilitys villkor, eller där avslöjande av personuppgifter kan krävas inom ramen för officiella eller rättsliga åtgärder i syfte att samla in bevis, åtal eller verkställa civilrättsliga anspråk.

Vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften på grundval av nödvändigheten av behandlingen för våra legitima intressen av att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk.

4. Måste jag lämna mina personuppgifter?

Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till oss. Däremot när det gäller bearbetningsverksamhet relaterade till affärsrelationen med dig, kanske ABB E-mobility inte på ett adekvat sätt kan upprätta, genomföra eller avsluta ett avtalsförhållande med dig eller ditt företag och i allmänhet utföra de syften som beskrivs ovan om du inte tillhandahåller dina personuppgifter. Även om vi inte kan tvinga dig att förse oss med dina personuppgifter, vänligen notera att underlåtenhet att göra det kan få konsekvenser som kan påverka affärsrelationen negativt, såsom att du inte kan vidta de åtgärder som du aktivt har begärt för att ingå avtal med dig eller ditt företag eller för att tillhandahålla våra tjänster eller produkter, eller för att utföra försäljningsavtalet och fortsätta den affärsrelation du har begärt.

5. Vem kommer mina personuppgifter att lämnas ut till?

Vi delar endast dina personuppgifter med andra ABB E-mobility-anslutna bolag eller tredje parter som är nödvändigt för de syften som beskrivs i tabellen nedan.

MottagareMottagarens platsSyfte
ABB E-mobilitys dotterbolagSe listan över ABB E-mobilitys partnersDe syften som beskrivs i detta meddelande
Tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster, inklusive:
–        Leverantörer av installationstjänster, inklusive deras underleverantörer
–        Leverantörer av logistiktjänster
–        Leverantörer av transporttjänster
–        Leverantörer av finansiella tjänster
–        Leverantörer av kundsupporttjänster
Betalningsbehandlare
EES, Storbritannien och Schweiz–        orderbehandling för installationstjänster;
–        logistiska tjänster;
–        transporttjänster;
–        kundnöjdhetsaktiviteter;
–        finansiella tjänster; 
–        Bedrägeriupptäckt och förebyggande (inklusive screening mot bedrägeri); och
kundsupporttjänster.
Din nätoperatör/elleverantörEES, Storbritannien eller Schweiz, beroende på var din nätoperatör/elleverantör befinner sig.Registrering och tillståndsbegäran för installation av din väggbox
Brottsbekämpande myndigheter, myndigheter eller tredje part med lagliga rättigheterEES, Storbritannien eller SchweizNär så krävs enligt tillämpliga lagar, juridiskt bindande föreläggande eller lagstiftande vägledning eller för att skydda våra rättigheter och egendom, eller tredje parts rättigheter och egendom, till exempel vid rättsliga förfaranden.
Parter i samband med företagstransaktionerBeroende på var affärspartnern befinner sigFör att sälja, överföra eller på annat sätt dela en del eller all vår verksamhet eller tillgångar, inklusive personuppgifter, i samband med en affärstransaktion (eller potentiell affärstransaktion) såsom en företagsförsäljning, fusion, konsolidering, förvärv, omorganisation eller försäljning av tillgångar, eller vid konkurs eller upplösning.

6. Kommer mina personuppgifter att behandlas även i länder utanför EES?

Generellt sett lagras och behandlas dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Men som anges ovan kan det finnas begränsade scenarier där vi delar dina personuppgifter med en partner eller tredje part i Storbritannien (”Storbritannien”) eller Schweiz. Lagarna i Storbritannien och Schweiz anses tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd, som fastställts på grundval av beslutet om tillräcklighet för Storbritannien som antogs av Europeiska kommissionen den 26 juni 2021 i enlighet med art. 45(1), (3) GDPR. Om du vill ha en översikt över mottagarna av dina personuppgifter och mer information om de skyddsåtgärder som finns, vänligen skicka in en -begäran på www.abb.com/privacy.

7. Hur länge kommer mina personuppgifter att lagras?

Vi behandlar och lagrar i allmänhet dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de behandlingsändamål som nämns i detta meddelande.

Dina personuppgifter kommer att raderas därefter, utom där ytterligare lagring är nödvändig för att uppfylla våra obligatoriska rättsliga skyldigheter, i synnerhet eventuella tillämpliga lagstadgade skyldigheter för datalagring, eller för upprättande, utövande eller försvar av våra rättsliga anspråk (som t.ex. behovet av att behålla vissa register eller bevis för att lösa tvister och utreda eller försvara oss mot potentiella anspråk).

I allmänhet bevaras kundrelaterade personuppgifter endast under avtalsförhållandets varaktighet som krävs för uppfyllandet av avtalsenliga eller rättsliga förpliktelser, såvida inte i den mån som vidare behandling under en begränsad period därefter (vanligtvis mellan 5-10 år efter uppsägningen i avtalet) är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade lagrings- och dokumentationsperioder, myndighetskrav eller för att bevara bevis inom tillämpliga lagstadgade preskriptionstider.

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål med ditt samtycke eller på grundval av ett berättigat intresse, kommer vi att behålla de personuppgifter för detta ändamål tills du meddelar oss att du invänder mot databehandling för direktmarknadsföringsändamål eller drar tillbaka ditt samtycke i detta avseende. Om vi ​​inte behandlar dina personuppgifter för andra ändamål än direktmarknadsföring (t.ex. i samband med affärsrelationer eller utförande av avtal), kommer dessa uppgifter att raderas på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddsbestämmelserna efter mottagandet av ditt återkallande eller invändning.

8. Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

 • rätt till tillgång: du har rätt att få information om de personuppgifter som behandlas om dig och att få en kopia av sådana personuppgifter;
 • rätt till rättelse: du har rätt att utan onödigt dröjsmål få rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter och, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter;
 • rätt till radering (rätt att bli glömd): du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om någon av grunderna för radering gäller;
 • rätt till begränsning av behandling: du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om lagkraven är uppfyllda; och
 • rätt till dataportabilitet: du har rätt att, förutsatt att lagkraven är uppfyllda, få de personuppgifter du tillhandahåller i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller, om det är tekniskt möjligt, få dem överförda av ABB E-mobility.

Du har också rätt att när som helst, i enlighet med tillämplig lag, invända mot behandlingen av personuppgifter, som är nödvändiga för ABB E-mobilitys berättigade intressen, av skäl som hänför sig till din speciella situation (rätt att invända) . Om dina personuppgifter behandlas av ABB E-mobility för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att invända mot denna behandling när som helst, utan någon särskild anledning.

Om databehandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter fram tills denna återkallelse.

Observera att rättigheterna som beskrivs ovan inte är absoluta och att din begäran inte alltid kan uppfyllas i sin helhet. Till exempel kan vi ibland inte radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter eftersom vi kan ha rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter att behålla vissa personuppgifter.

För att kunna utöva dina rättigheter (inklusive återkallande av ditt samtycke), samt om du har några frågor eller funderingar om hur ABB E-mobility behandlar dina personuppgifter, vänligen skicka in dina förfrågningar eller klagomål när som helst på www.abb.com/privacy eller kontakta oss eller vårt dataskyddsombud med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 1 ovan.

Utan att det påverkar andra åtgärder, har du också rätt att när som helst skicka in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt den myndighet som är behörig för din vanliga vistelseort, arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

9. Cookiemeddelande

Närhelst du använder kundmiljön använder vi cookies och liknande onlineteknologier (som i detta cookiemeddelande kallas ”cookies”). En cookie är en liten textfil som webbplatser placerar i din dators eller mobila enhets webbläsare.


Hur vi använder cookies

Kundmiljön använder endast ”förstapartscookies”. Dessa är cookies som placeras ut och kontrolleras av oss, och inte av någon extern organisation. När du loggar in i kundmiljön lagrar vi vissa cookies som är nödvändiga för att autentisera dig. Utan dessa cookies kan kundmiljön inte fungera.

NamnSyfteCookietypLängd
OrderID_lib_auth_jwtToken som krävs för att autentisera till våra systemFörsta part8 timmar

10. Uppdateringar av detta meddelande

Detta meddelande kan uppdateras då och då. I händelse av uppdateringar som ändrar sätten på vilka vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att informera dig om dessa ändringar i förväg. Om och där så krävs enligt gällande lagar kommer vi också att be om ditt samtycke för eventuella ändringar som beskriver vår uppdaterade praxis.

En uppdaterad version av detta meddelande kommer att publiceras på Marketplace och kundmiljön närhelst detta meddelande ändras. Det nya ändrade eller ändrade meddelandet kommer att gälla från revideringsdatumet. Därför uppmuntrar vi dig att regelbundet kontrollera kundmiljön för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina relaterade rättigheter.

Kontrollera ”publiceringsdatum” för att se när detta meddelande senast uppdaterades.

Publiceringsdatum: 1 november 2023